KONFERENCA

KONFERENCAT

Shtatë sallat e konferencave me kapacitet të gjerë dhe fleksibil bëjnë që të gjitha nevojat tuaja të plotësohen.  

SALLAT E KONFERENCAVE

Hoteli Sirius ofron shtatë (7) salla të ndryshme me pajisje moderne që sigurojnë kushte ideale për konferenca, kokteje, takime biznesi, trajnime dhe seminare. Sallat posedojnë : Projektor, Flip chart, Podium me mikrofon, Mikrofona tavoline, Sistem zërimi, WI-FI, Laptop.

Vendndodhja ideale e hotelit SIRIUS, në zemër të qytetit, vetëm disa hapa larg ndërtesës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, Këshillit Europian, Muzeut Kombëtar, e shumë pikave referuese të Prishtinës e bëjnë atë mjaft atraktiv për çdo vizitor. 

ANDROMEDA

Tavolinë rumbullake 55

image

Forma U 50

image

Teatër 90-200

image

Klasë 50

image

Në këmbë 300

image

Salla Andromeda gjendet në katin e dytë të Hotelit, është salla me hapësirën më të madhe e cila ofron mundësinë për të realizuar të gjitha modelet e arrendimit. Kjo sallë ka kapacitet deri në 200 persona, varësisht nga forma e arrendimit.  
Salla posedon pajisjet e nevojshme për organizimin e konferencave, trajnimeve apo seminareve. 

CASSIOPEIA

Tavolinë rumbullake 40

image

Forma U 35

image

Teatër 65-75

image

Klasë 35

image

Në këmbë 150

image

Kapaciteti i sallës Cassiopeia shkon deri në 70 persona varësisht nga forma e arrendimit.
Salla posedon pajisjet e nevojshme për organizimin e konferencave, trajnimeve apo seminareve. 

ARIGA

Tavolinë rumbullake 40

image

Forma U 35

image

Teatër 70-80

image

Klasë 30

image

Në këmbë 150

image

Salla Ariga shfrytëzohet për të organizuar ngjarje mesatare dhe ka kapacitet deri në 80 persona varësisht nga forma e arendimit. Kryesisht organizohen takime biznesi apo trajnime.
Salla posedon pajisjet e nevojshme për organizimin e konferencave, trajnimeve apo seminareve.

CASTOR

Tavolinë rumbullake 40

image

Forma U 35

image

Teatër 70-80

image

Klasë 40

image

Në këmbë 150

image

Salla Castor gjendet në katin e tetë (8) të Hotelit, ka hapësirë deri në 150 persona në këmbë, kryesisht organizohen trajnime të ndryshme dhe kokteje. Salla posedon pajisjet e nevojshme për organizimin e konferencave, trajnimeve apo seminareve.

RIGEL

Tavolinë rumbullake 28

image

Forma U 24

image

Teatër 40

image

Klasë 20

image

Në këmbë

image

Salla Rigel është e disponueshme për modelet e arrendimit si forma U dhe tavolinë rrumbullake. Salla ka hapësirë deri në 40 persona, varësisht nga forma e arendimit. Ka ndriçim natyral dhe posedon pajisjet e nevojshme për trajnime apo konferenca. 

PICTOR

Tavolinë rumbullake 28

image

Forma U 24

image

Teatër 40

image

Klasë 20

image

Në këmbë

image

Salla Pictor ka kapacitet deri në 40 persona varësisht nga forma e arrendimit. Kjo sallë përdoret për takime dhe trajnime të ndryshme. Salla posedon pajisjet e nevojshme për organizimin e konferencave, trajnimeve apo seminareve.

ARIES

Tavolinë rumbullake 22

image

Forma U 20

image

Teatër 40

image

Klasë 20

image

Në këmbë

image

Aries është sallë takimi e cila shfrytëzohet për mbledhje pune, kapaciteti i sallës është deri në 20 persona dhe ka ndriçimi natyral. Salla gjithashtu posedon pajisjet e nevojshme për organizimin e konferencave.

image image image image

Nëse keni ndonjë pyetje apo kërkesë, mos hezitoni të na kontaktoni.

Kërko ofertë